THỰC HIỆN LÀM VIDEO GỬI PHÒNG GIÁO DỤC LÀM TÀI LIỆU CHUNG

Tháng Năm 3, 2020 10:26 chiều

Thực hiện theo công văn số189/CV-GDĐT của Phòng GD&ĐT Pác Nặm ngày 27 tháng 04 năm 2020, về việc Lựa chọn và tập hợp videoclip hướng dẫn cha mẹ học sinh chăm sóc giáo dục trẻ mầm non tại gia đình. Trường Mầm non Giáo Hiệu đã thực hiện 3 video hướng dẫn trẻ của Nhà trường và gửi lên Phòng GD&ĐT Pác Nặm làm tài liệu chung do cô giáo Hoàng Thị Thập, Dương Thị Nơm, Đặng Thị Vui, cùng sự giúp đỡ của các CB, GV trong Nhà trường.

Sau đây là 1 số hình ảnh

Hoàng Thị Thập - MN Giáo Hiệu - HD trẻ làm con Thỏ, con Cá bằng lá cây

 

Cô giáo Hoàng Thị Thập với tiết Hướng dẫn trẻ làm con Thỏ, con Cá bằng lá cây

Dương Thị Nơm - MN Giáo Hiệu - Dạy gấp quần áo

Cô giáo Dương Thị Nơm với tiết Hướng dẫn trẻ gấp quần áo

Đặng Thị Vui - MN Giáo Hiệu - HD trẻ gấp Máy bay, gấp Thuyền bằng giấy

Cô giáo Đặng Thị Vui với tiết Hướng dẫn trẻ gấp Máy bay, gấp Thuyền bằng giấy