Liên hệ

Trường Mầm Non Giáo Hiệu

Địa chỉ: Thôn Nà Mỵ – Xã Giáo Hiệu – Huyện Pác Nặm – Tỉnh Bắc Kạn
Hiệu Trưởng: Hoàng Thị Quý

Điện thoại: 0869550286
Email: c0giaohieu.pgdpacnam@backan.edu.vn